Niemcy do tej pory były jednym z nielicznych państw europejskich, które nie przystąpiły do konwencji eCMR. Już od 5 kwietnia 2022 r. w Niemczech zacznie obowiązywać elektroniczny list przewozowy. Tym sposobem nasz zachodni sąsiad stał się 31 krajem, który ratyfikował protokół dodatkowy.

5 stycznia 2022 r. Niemiecki rząd złożył dokument akcesyjny do protokołu eCMR Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, który wejdzie w życie 90 dni od daty złożenia. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji europejskich łańcuchów dostaw. Dokument eCMR oznacza znaczne oszczędności dla branży logistycznej i ułatwia wymianę danych między podmiotami w łańcuchu dostaw. Dzięki systemowi strony umowy mają dostęp do informacji o przebiegu całego procesu, czyli dacie, miejscu, czasie załadunku oraz obecnej lokalizacji ładunku i danych na temat środka transportu.

“Obecnie znajdujemy się w kluczowym momencie dla branży logistycznej, z coraz większą potrzebą dekarbonizacji naszych łańcuchów dostaw, zwiększenia wydajności i przyjęcia wyższego poziomu automatyzacji. Żadnego z tych celów nie da się osiągnąć za pomocą papierowych dokumentów i ręcznych procesów. eCMR jest kluczem do odblokowania ogromnych obszarów innowacji dla europejskiej logistyki, prowadząc sektor w XXI wiek.” Zeljko Jeftic, zastępca dyrektora ds. innowacji i wdrożeń, ERTICO.

Od samego początku towarzyszy nam idea pełnej automatyzacji, standaryzacji oraz łańcucha dostaw bez papierowych dokumentów. GreenTransit to platforma, która zastępuje każdy dokument występujący w procesie przewozu z papierowej wersji na elektroniczną, nie tylko list przewozowy. Cieszymy się, że są podejmowane istotne działania na rzecz szerszej digitalizacji transportu towarowego.

Jakie kraje akceptują eCMR?

Grafika została wykonana przez studio graficzne Number44 na podstawie danych UNECE

Przeczytaj o korzyściach ze stosowania elektronicznych dokumentów przewozowych eCMR: