Nawiązaliśmy współpracę z GS1 Polska w obszarze standaryzacji dokumentu eCMR oraz wykorzystaniu identyfikatorów GS1 w systemie GreenTransit!

Pełna automatyzacja – jest to idea, która towarzyszy GreenTransit od początku procesu tworzenia. Dzięki niej dokumenty eCMR wygenerują oraz prześlą się kompletnie bez udziału człowieka, zyskując tym samym czas na ważniejsze rzeczy niż wypełnianie dokumentów!

Jednym z kluczowych działań, które podjęliśmy, aby wdrożyć wspomniany cel jest rozpoczęcie współpracy z GS1 Polska. Oficjalnie pragniemy ogłosić, że została podpisana umowa o współpracy, w efekcie której wdrażamy standardy i identyfikatory zapewniające efektywną wymianę informacji w łańcuchu dostaw.

GS1 to organizacja zajmująca się opracowywaniem i utrzymywaniem globalnych standardów zapewniających efektywną komunikację biznesową. Jednym z ich najbardziej znanych standardów jest kod kreskowy, jednak zdecydowanie nie jest to wszystko co oferują!

Nasza współpraca pozwoli na osiągnięcie jeszcze większej skali korzyści, w tym oszczędności dla przedsiębiorstw wykorzystujących standardy GS1 i korzystających z platformy GreenTransit. Skontaktuj się z nami w celu określenia indywidualnych korzyści, jakie niesie za sobą cyfryzacja dokumentów w procesie transportu!