Platforma GreenTransit przeznaczona jest dla każdego podmiotu w łańcuchu dostaw. Zarówno zleceniodawca przewozu, nadawca, przewoźnik, spedytor, jak również odbiorca towaru mogą mieć dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym. System GreenTransit umożliwia cyfryzację nie tylko dokumentów transportowych, ale także magazynowych.

Nie. System elektronicznego obiegu dokumentów GreenTransit umożliwia udostępnianie dokumentacji za pomocą linków – w ten sposób można dodać, podpisać oraz pobrać dokumenty występujące w danym przewozie. Zastosowanie podpisu „on screen” również nie wymaga korzystania z tej platformy.

Obecnie w Polsce temat stosowania dokumentacji transportowej jest zawiły. Przepisy prawa polskiego oraz przyjęte stosowne akty prawne wydane przez UE pozwalają na stosowanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Z drugiej strony wciąż nie ma procedur na poziomie instytucjonalnym umożliwiających kontrolę przez służby do tego uprawnione. W celu rozszerzenia wiedzy na ten temat zapraszamy do zapoznania się z artykułem: eCMR – Zastosowanie wersji hybrydowej

Do tej pory Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) został ratyfikowany przez 29 państw:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Iran
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Mołdawia
 • Oman
 • Rumunia
 • Rosja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tadżykistan
 • Turcja
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Wielka Brytania

Według art. 2 pkt. 2 Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR, elektroniczny list przewozowy jest traktowany na równi z listem przewozowym i ma taką samą wartość dowodową i skutek co standardowy list przewozowy. Umożliwia to stosowanie elektronicznej wersji międzynarodowego listu przewozowego w krajach, które go ratyfikowały.

Platforma GreenTransit umożliwia podpisywanie dokumentów w formie „on-screen” na urządzeniu mobilnym kierowcy. Składany w ten sposób podpis jest najbardziej wiarygodną opcją z punktu widzenia prawa. Podpis jest przypisany do konkretnego dokumentu z uwzględnieniem takich danych jak czas podpisu, indywidualny numer konta użytkownika, źródło podpisu.

Ponieważ każde konto jest weryfikowane, po rejestracji (w celu aktywowania konta) użytkownik zobowiązany jest do wysłania przelewu zwrotnego w wysokości 1 zł z konta firmowego oraz podpisanej umowy. Po założeniu konta na podany adres e-mail wysyłana jest instrukcja używania systemu.

W większości przypadków taka integracja jest możliwa. Kluczową kwestią jest udostępnienie przez dostawcę używanego przez Państwa oprogramowania kluczy API. Kwestia jest indywidualna, dlatego zapraszamy w tej sprawie do kontaktu w celu dokonania oceny możliwości połączenia.

Na cyfryzacji dokumentacji transportowej skorzystają wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw – przez brak potrzeby przygotowania, przesyłania, obsługi oraz archiwacji papierowych wersji dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić czas pracy pracownika, a co za tym idzie – również pieniądze.

Za korzystanie z systemu GreenTransit naliczana jest opłata 0,80 zł netto (0,17 €) za każdy wgrany lub wygenerowany dokument, która jest obliczana na koniec każdego miesiąca. Rejestracja oraz korzystanie z platformy pozostają darmowe.

Nie. Opłata naliczana jest tylko za wgrany lub wygenerowany dokument i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty.

Wystawienie faktury za korzystanie z systemu elektronicznego obiegu dokumentów GreenTransit następuje na początku każdego miesiąca na podstawie liczby wgranych lub wygenerowanych dokumentów w ubiegłym miesiącu.

W celu korzystania z platformy wystarczy zarejestrować się na stronie www.gtonline.pl. Główne konto należy założyć na dane firmy zgodne z tymi znajdującymi się w KRS lub CEiDG. Należy pamiętać, że konto główne może być założone tylko przez właściciela firmy lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania.

Platforma wykonana jest w technologii PWA, która zapisuje ostatnio otworzone karty, umożliwiając dostęp do dokumentacji offline. Oznacza to, że ostatnie otworzone karty mogą zostać zapisane w historii przeglądarki, co umożliwi dostęp do dokumentów nawet w razie braku dostępu do Internetu. Jednak w celu wykorzystania pełnych możliwości systemu potrzebny jest dostęp do Internetu.

Umowa podpisywana jest bezterminowo, bez okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że nie musisz pamiętać o konieczności odnawiania umowy oraz w każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z platformy.

Platforma umożliwia generowanie, udostępnianie, podpisywanie i archiwizowanie poniższych dokumentów:

 • eCMR,
 • krajowy list przewozowy,
 • kwit paletowy,
 • protokół szkody,
 • dokument WZ,
 • inne pliki w formacie PDF.

Umowa jest możliwa do pobrania przy rejestracji konta na stronie www.gtonline.pl/signup, a także jest wysyłana e-mailem po założeniu konta razem z instrukcją.

W celu prezentacji systemu lub szkolenia zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Niedługo zostanie umieszczony samouczek na platformie YouTube pokazujący podstawowe funkcjonalności systemu.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu!