Platforma GreenTransit przeznaczona jest dla każdego podmiotu w łańcuchu dostaw. Zarówno zleceniodawca przewozu, nadawca, przewoźnik, spedytor, jak również odbiorca towaru mogą mieć dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym. System GreenTransit umożliwia cyfryzację nie tylko dokumentów transportowych, ale także magazynowych.

Nie. System elektronicznego obiegu dokumentów GreenTransit umożliwia udostępnianie dokumentacji za pomocą linków – w ten sposób można dodać, podpisać oraz pobrać dokumenty występujące w danym przewozie. Zastosowanie podpisu „on screen” również nie wymaga korzystania z tej platformy.

Obecnie w Polsce temat stosowania dokumentacji transportowej jest zawiły. Przepisy prawa polskiego oraz przyjęte stosowne akty prawne wydane przez UE pozwalają na stosowanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Z drugiej strony wciąż nie ma procedur na poziomie instytucjonalnym umożliwiających kontrolę przez służby do tego uprawnione. W celu rozszerzenia wiedzy na ten temat zapraszamy do zapoznania się z artykułem: eCMR – Zastosowanie wersji hybrydowej

Do tej pory Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) został ratyfikowany przez 29 państw:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Iran
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Mołdawia
 • Oman
 • Rumunia
 • Rosja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tadżykistan
 • Turcja
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Wielka Brytania

Według art. 2 pkt. 2 Protokołu dodatkowego do Konwencji CMR, elektroniczny list przewozowy jest traktowany na równi z listem przewozowym i ma taką samą wartość dowodową i skutek co standardowy list przewozowy. Umożliwia to stosowanie elektronicznej wersji międzynarodowego listu przewozowego w krajach, które go ratyfikowały.

Platforma GreenTransit umożliwia podpisywanie dokumentów w formie „on-screen” na urządzeniu mobilnym kierowcy. Składany w ten sposób podpis jest najbardziej wiarygodną opcją z punktu widzenia prawa. Podpis jest przypisany do konkretnego dokumentu z uwzględnieniem takich danych jak czas podpisu, indywidualny numer konta użytkownika, źródło podpisu.

Ponieważ każde konto jest weryfikowane, po rejestracji (w celu aktywowania konta) użytkownik zobowiązany jest do wysłania przelewu zwrotnego w wysokości 1 zł z konta firmowego oraz podpisanej umowy. Po założeniu konta na podany adres e-mail wysyłana jest instrukcja używania systemu.

W większości przypadków taka integracja jest możliwa. Kluczową kwestią jest udostępnienie przez dostawcę używanego przez Państwa oprogramowania kluczy API. Kwestia jest indywidualna, dlatego zapraszamy w tej sprawie do kontaktu w celu dokonania oceny możliwości połączenia.

Na cyfryzacji dokumentacji transportowej skorzystają wszystkie podmioty w łańcuchu dostaw – przez brak potrzeby przygotowania, przesyłania, obsługi oraz archiwacji papierowych wersji dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić czas pracy pracownika, a co za tym idzie – również pieniądze.

Na platformie GreenTransit opłaty pobierane są jedynie za wygenerowany lub wgrany dokumentKlientów zainteresowanych indywidualną wyceną abonamentową zapraszamy do kontaktu.

Nie. Opłata naliczana jest tylko za wgrany lub wygenerowany dokument i nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty.

Wystawienie faktury za korzystanie z systemu elektronicznego obiegu dokumentów GreenTransit następuje na początku każdego miesiąca na podstawie liczby wgranych lub wygenerowanych dokumentów w ubiegłym miesiącu.

W celu korzystania z platformy wystarczy zarejestrować się na stronie www.gtonline.pl. Główne konto należy założyć na dane firmy zgodne z tymi znajdującymi się w KRS lub CEiDG. Należy pamiętać, że konto główne może być założone tylko przez właściciela firmy lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania.

Platforma wykonana jest w technologii PWA, która zapisuje ostatnio otworzone karty, umożliwiając dostęp do dokumentacji offline. Oznacza to, że ostatnie otworzone karty mogą zostać zapisane w historii przeglądarki, co umożliwi dostęp do dokumentów nawet w razie braku dostępu do Internetu. Jednak w celu wykorzystania pełnych możliwości systemu potrzebny jest dostęp do Internetu.

Umowa podpisywana jest bezterminowo, bez okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że nie musisz pamiętać o konieczności odnawiania umowy oraz w każdej chwili możesz zrezygnować z korzystania z platformy.

Platforma umożliwia generowanie, udostępnianie, podpisywanie i archiwizowanie poniższych dokumentów:

 • eCMR,
 • krajowy list przewozowy,
 • kwit paletowy,
 • protokół szkody,
 • dokument WZ,
 • inne pliki w formacie PDF.

Umowa jest możliwa do pobrania przy rejestracji konta na stronie www.gtonline.pl/signup, a także jest wysyłana e-mailem po założeniu konta razem z instrukcją.

W celu prezentacji systemu lub szkolenia zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Niedługo zostanie umieszczony samouczek na platformie YouTube pokazujący podstawowe funkcjonalności systemu.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu!