O systemie

System GreenTransit stworzony przez start-up SHM Sp. z o.o. jest to system, który umożliwi wycofanie dokumentacji w wersji papierowej w branży TSL.

To coś więcej niż e-CMR

Temat wycofania dokumentacji papierowej jest coraz popularniejszy w krajach UE. Kolejne kraje dołączają do wprowadzania konwencji e-CMR. GreenTransit jest czymś więcej niż tylko elektronicznym listem przewozowym. Jest to platforma, która nie tylko przekształca każdy dokument występujący w danym transporcie na wersję elektroniczną i przechowuje to w jednym miejscu, to dodatkowo zapewnia kompatybilność z wykorzystywanymi w danej firmie systemami.

Prostota w działaniu i bezpieczeństwo

Dzięki umieszczeniu systemu na stronie internetowej do której tworzona jest również aplikacja oraz korzystaniu z dokładnie zabezpieczonych serwerów AWS całość jest niesamowicie prosta w obsłudze, w pełni kompatybilna z systemami obecnie wykorzystywanymi w branży TSL  i co najważniejsze jest w pełni bezpieczna. Tworząc GreenTransit mieliśmy na uwadzę wygodę, przejrzystość systemu i jak największą funkcjonalność.

Realia transportu, które towarzyszyły podczas tworzenia GreenTransit uświadamiały nam, że wypełnianie oraz dalsza obsługa papierowych wersji dokumentów zabiera zdecydowanie za dużo czasu. Stąd też konieczność wypełniania, podpisywania oraz przechowywania dokumentów ograniczyliśmy do minimum. 


Dzięki systemowi firmy SHM Sp. z o.o. dokumenty może przygotować nawet spedytor w dowolnym momencie i przesłać je do kierowcy, który nie musi poświęcać swojego cennego czasu na obsługę stosu kartek.


Znaczące oszczędności

Wykorzystanie serwerów AWS oraz korzystanie z własnej domeny pozwoliło na maksymalne zmniejszenie kosztów obsługi każdego stworzonego bądź wprowadzonego dokumentu. 

W związku z tym, że na początku miesiąca ciężko jest określić jakie obroty wykona nasz klient, płatność następuje po wykonanej pracy. Znaczy to, że nie pobieramy żadnych opłat na poczet korzystania z naszego systemu, nasi klienci płacą tylko i wyłącznie za przestrzeń i dokumenty, które wykorzystali w poprzednim miesiącu. Jest to niesamowicie proste oraz tanie w porównaniu do kosztów związanych z obsługą dokumentów papierowych. Korzystanie z naszego systemu powala na oszczędności niebotycznych sum w skali roku.

Korzystanie z elektronicznych dokumentów nie tylko pozwoli na oszczędności przez wyeliminowanie zakupu, przechowywania oraz czasu pracy potrzebnego do obsługi papierowej wersji dokumentów, ale także daje możliwość szybszego fakturowania co w tej branży pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie wielu firmom.

Czas to pieniądz

Firmy w branży TSL borykają się z ogromnymi karami i kosztami, które należy ponieść za nieterminowe załadunki i rozładunki. Bardzo często związane jest to ze źle wypełnionymi dokumentami i nieporozumieniami w przepływie informacji. 

Ograniczamy te problemy do kompletnego minimum. Obecnie każdy kierowca posiada telefon lub inne urządzenie elektroniczne, które pozwoli na odczytywanie dokumentów oraz prace naszego systemu. Dzięki połączeniu każdego ogniwa w łańcuchu dostaw przez nasz system magazyny wiedzą o dokładnej sytuacji i planowanym przybyciu auta na miejsce, dzięki czemu mogą się przygotować na sprawny załadunek/rozładunek. 

CZY WIESZ ŻE?

Dzięki szybkiemu potwierdzeniu dostawy towaru za granicę, nie trzeba odprowadzać VAT od sprzedanych produktów. Według holenderskiego związku transportowego TLN (Transport Logistiek Nederland), sektor transportu dzięki elektronicznej dokumentacji jest w stanie zaoszczędzić nawet 180 mln €.

Oczekuje się, że operatorzy transportu drogowego, z których 99% to MŚP, skorzystają w związku z zaoszczędzeniem około 60% kosztów administracyjnych w całej branży.

Ponadto dzięki eliminacji papierowych dokumentów w transporcie rocznie zaoszczędzono by około 160 mln kartek papieru przy średniej wynoszącej 3 kopie każdego dokumentu na transport, których by się już nie drukowało.

Przekłada się to na 360 mln drzew rocznie!

Papierowa wersja dokumentów

  • Czas od wykonania transportu do płatności dochodzi nawet do 111 dni!
  • Uzyskanie szybszej płatności wiążę się z wysłaniem oryginałów dokumentów pocztą, a co za tym idzie generowaniem dodatkowych kosztów, które w skali roku tworzą niebotyczne kwoty.
  • Konieczne jest ręczne wypełnianie każdego z dokumentów, często skutkuje to błędami i dodatkowym zużyciem papieru.
  • Przechowywanie dokumentacji transportowej wymagane jest przez 5 lat. Przy dużej ilości zleceń skutkuje to zajęciem ogromnej przestrzeni za którą zwykle trzeba zapłacić.
  •  Zgubienie dokumentów lub błąd w dokumentach = brak płatności.

GreenTransit

  • Rozpoczęcie procesu fakturowania zaraz po zakończonym transporcie.
  • Koszty generowania oraz przechowywania dokumentów są 4 razy mniejsze!
  • Usprawnienie procesu administracji dokumentów przez stworzenie folderów w których znajdziemy wszystkie dokumenty i uwagi dotyczące jednego transportu.
  • Łatwość w odnalezieniu dokumentów.
  • Bezpieczeństwo przechowywanych danych.
GT schemat