Digitalizacja jest niewątpliwie korzystną zmianą dla firm przewozowych. Niewiele jednak mówi się o korzyściach dla centrów logistycznych oraz ułatwieniach jakie wystąpią podczas codziennej pracy kierowców i magazynierów. 

Aspekt wypełniania, przekazywania i podpisywania dokumentów jest dla wszystkich czymś naturalnym i na pierwszy rzut oka nie widać potrzeby optymalizacji tego procesu. Jego digitalizacja może zapewnić zauważalne oszczędności, poprawić komfort pracy oraz usprawnić wiele procesów.


Papier kosztuje więcej.

Administracja papierowych dokumentów jest niewątpliwie czasochłonnym procesem. W nawiązaniu do analizy wykonanej przez SIRA Consulting research dla Ministerstwa Transportu w Danii, zastosowanie elektronicznych wersji dokumentów pozwala na znaczące oszczędności administracyjne. Wydrukowanie listu przewozowego (1 minuta), zaktualizowanie statusu listu przewozowego (3 minuty), zarchiwizowanie papierowego listu przewozowego (3 minuty) i wysłanie dowodu dostawy (5 minut). W sumie proces administracji papierowego listu przewozowego zajmuje 12 minut. Średni koszt listu przewozowego (papierowego), przy założeniu, że czas przetwarzania wynosi 12 minut, wynosi 6,23 euro.

Cyfrowy list przewozowy kosztuje średnio 1,69 euro. Jest to oszczędność kosztów rzędu 4,53 euro na list przewozowy w oparciu o średni godzinowy koszt pracy w wysokości 18,50 euro. 


Słaby przepływ informacji między przewoźnikiem a załadowcą grozi opóźnieniami.

W procesie jednego przewozu może brać udział wiele podmiotów. Przekazanie informacji o  planowanym czasie przyjazdu, czyli ETA (Estimated Time of Arrival), lub ważnych wytycznych dotyczących przewożonego ładunku jest z tego powodu utrudnione i często skutkuje opóźnieniami w załadunku lub rozładunku. Gdy dodamy do tego nieczytelne dokumenty lub wystąpienie w nich błędu, powstaje ryzyko opóźnień oraz kar z tego tytułu.

Elektroniczne wersje dokumentów dają nam możliwość, aby jeszcze przed dojazdem auta do magazynu, pracownicy mieli wgląd do odpowiednich dokumentów. W czasie rzeczywistym mają możliwość sprawdzenia, jakie auto przyjedzie, o której godzinie i kto odbierze dany towar. Przyśpieszy to proces załadunku bądź rozładunku związany z kontrolą dokumentów lub słabym przepływem informacji między przewoźnikiem a załadowcą, co często wiąże się z koniecznością oczekiwania aut na załadunek. W branży TSL bardzo ważny jest czas, a jeżeli wystąpi nawet najmniejsze opóźnienie, często skutkuje to przestojem aut, karami, opóźnieniami w produkcji, a w najgorszym przypadku kończy się to utratą kontrahenta.


Tworząc system GreenTransit naszym celem było zoptymalizowanie każdego procesu związanego z dokumentami potrzebnymi do wykonania transportu, dlatego dużą uwagę przywiązaliśmy do codziennych użytkowników systemu – kierowców i magazynierów. Są to osoby, które codziennie spotykają się z czasochłonnym wypełnianiem oraz problematycznym przechowywaniem dokumentów. Po analizie pracy użytkowników dostosowaliśmy interfejsy do wyświetlania najważniejszych i potrzebnych funkcji, które pozwolą na uzupełnienie i podpisanie dokumentów za pomocą paru kliknięć. Zajmuje to zdecydowanie mniej czasu, a proces implementacji naszego rozwiązania jest niesamowicie prosty i szybki. 

Przeczytaj więcej:

https://trans.info/pl/elektroniczne-dokumenty-w-logistyce-korzysci-nie-tylko-dla-przewoznikow-184687