Czy jeśli Inspekcja Transportu Drogowego zatrzyma samochód ciężarowy z elektronicznym listem przewozowym, to będzie gotowa na kontrolę? Czy wprowadzenie protokołu uzupełniającego Konwencji CMR jest wystarczające? Nasi klienci często zadają nam pytanie o możliwość stosowania dokumentu eCMR w praktyce.

 

Jeszcze rok temu wykonywanie przewozu kompletnie bez użycia papierowych dokumentów, a przesyłanie i podpisywanie ich za pomocą paru kliknięć było zdecydowanie odległe i traktowane z przymrużeniem oka. Elektroniczne dokumenty pozwalają na znaczące oszczędności, to pewne, jednak o ile świadomość przedsiębiorstw z branży TSL była i jest na wysokim poziomie, o tyle aspekty prawne w ostatnich latach zdecydowanie zostawały w tyle.

Pierwszym aspektem, na który należy zwrócić uwagę w kwestii możliwości stosowania elektronicznych dokumentów, jest brak jednoznacznie określonej formy dokumentu w Ustawie o transporcie drogowym, który należy przedstawić podczas kontroli (jak podaje art. 72 Ustawy o transporcie drogowym należy przedstawić dokument lub inny nośnik informacji). Natomiast o możliwości i wiarygodności stosowania elektronicznych wersji dokumentów możemy przeczytać w Kodeksie Cywilnym Art. 77 (3).

Przyjęcie protokołu uzupełniającego przybliżyło wdrożenie e-CMR

Kolejnym krokiem, który zdecydowanie przybliżył nas do stosowania elektronicznych dokumentów w Polsce było przyjęcie 11 września 2019 r. protokołu uzupełniającego do Konwencji CMR, dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, który umożliwia stosowanie e-CMR w Polsce oraz w krajach, które także ratyfikowały wyżej wymieniony dokument.

Według art. 2 pkt. 2 protokołu, elektroniczny list przewozowy jest traktowany na równi z listem przewozowym i ma taką samą wartość dowodową i skutek co standardowy list przewozowy.

 

Digitalizacja dokumentów w branży TSL powinna być szersza

Rozmawiając o digitalizacji w branży TSL nie możemy również pominąć aspektu pozostałych dokumentów dotyczących przewożonego ładunku. Przekształcenie tylko i wyłącznie jednego rodzaju dokumentu na wersję elektroniczną nie rozwiąże w pełni problemu zużycia papieru i skomplikowanego procesu przesyłania informacji. Należałoby przekształcić wszystkie dokumenty, które towarzyszą danej trasie i podczas kontroli przedstawiać je w formie elektronicznej. Dopiero wtedy w pełni korzystamy z zalet stosowania technologii, którą każdy z nas ma pod ręką i odnosimy zauważalne korzyści.

W tym przypadku z pomocą przychodzi nam Parlament Europejski, który przyjął wniosek Rozporządzenie w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego (eFTI), które kompleksowo porusza kwestie związane z uznawaniem dokumentów w formie elektronicznej, a także opisuje sam proces uznawania i kontroli tych dokumentów.

Wiele jednak zależy od interpretacji państwowych instytucji, z którym aktualnie prowadzimy aktywne rozmowy dotyczące wykorzystania platformy GreenTransit i akceptacji elektronicznych dokumentów. Polskie przepisy nie zabraniają korzystania z takiej formy dokumentów, a protokół uzupełniający do Konwencji CMR jednoznacznie stwierdza możliwość korzystania z elektronicznych listów przewozowych.

Przeczytaj więcej:

https://trans.info/pl/wdrozenie-e-cmr-czy-polski-system-prawny-jest-gotowy-174077