Niemcy 31 krajem, który przystąpił do eCMR.

Niemcy do tej pory były jednym z nielicznych państw europejskich, które nie przystąpiły do konwencji eCMR. Już od 5 kwietnia 2022 r. w Niemczech zacznie obowiązywać elektroniczny list przewozowy. Tym sposobem nasz zachodni sąsiad stał się 31 krajem, który ratyfikował protokół dodatkowy. 5 stycznia 2022 r. Niemiecki rząd złożył dokument akcesyjny do protokołu eCMR Europejskiej…