5 kluczowych trendów w branży TSL, które warto śledzić

Dostosowywanie się do zmian oraz korzystanie z nowych technologii odgrywają dziś bardzo ważną rolę w utrzymaniu konkurencyjności i efektywności operacyjnej przedsiębiorstw z branży TSL. Dynamiczne otoczenie rynkowe i rozwój technologiczny stawiają przed firmami wiele wyzwań, ale też otwierają nowe możliwości wzrostu i zwiększania przewagi konkurencyjnej.

Podążanie za trendami pojawiającymi się w transporcie i logistyce umożliwia usprawnianie procesów, optymalizowanie działań oraz zapewnianie szybszych i lepszych usług. Nowoczesne rozwiązania technologiczne dla branży TSL pozwalają skuteczniej zarządzać łańcuchami dostaw, eliminować błędy, zwiększać bezpieczeństwo i lepiej dbać o środowisko naturalne.

Na zglobalizowanym i wciąż zmieniającym się rynku TSL największe szanse na sukces mają te firmy, które wykorzystują trendy i innowacje takie jak cyfryzacja, automatyzacja, optymalizacja, zrównoważony rozwój, cyberbezpieczeństwo, elektryfikacja flot, transport autonomiczny, drony dostawcze, optymalizacja ostatniej mili, sztuczna inteligencja, blockchain czy Internet rzeczy.

1. Cyfryzacja – np. cloud computing i systemy zarządcze

Już dziś wiele procesów związanych z realizacją usług transportowych jest na co dzień realizowanych w sposób cyfrowy. Jednak wciąż wiele pozostaje do zrobienia, ponieważ nowe technologie rozwijają się tak szybko, że coraz więcej firm może sobie na nie pozwolić i to w coraz większym zakresie.

Oto kilka obszarów, na które warto zwrócić szczególną uwagę w kontekście cyfryzacji przedsiębiorstw działających w branży TSL:

Cloud computing 

 • Umożliwia bezpieczne przechowywanie oraz szybkie przetwarzanie danych w chmurze.
 • W TSL pomaga np. optymalizować trasy, stany magazynowe oraz wykorzystanie floty. 
 • Wspiera procesy unowocześniania infrastruktury IT oraz wdrażania innowacji cyfrowych.

Systemy zarządcze 

 • Wspierają realizację wielu operacji towarzyszących transportom, np. planowanie, optymalizowanie, monitorowanie, raportowanie i rozliczanie działań.
 • W TSL mogą to być rozwiązania przeznaczone do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), magazynami (WMS), transportami (TMS) oraz jakością (QMS).

Giełdy transportowe

 • Są to platformy łączące przewoźników z firmami spedycyjnymi oraz klientami.
 • Mają na celu ułatwienie komunikacji i przyspieszenie zawierania transakcji w TSL.
 • Pomagają eliminować puste przebiegi oraz optymalizować trasy i wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

Cyfrowe dokumenty

 • Dla branży TSL przynoszą szereg korzyści, takich jak oszczędności czasu i pieniędzy, dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym z możliwością aktualizacji, minimalizacja kar i odszkodowań wynikających z braku lub błędów w dokumentacji czy usprawnienie komunikacji. 
 • Jednym z takich systemów jest GreenTransit – platforma do elektronicznego obiegu dokumentów, która umożliwia generowanie, udostępnianie, podpisywanie oraz przechowywanie dokumentów transportowych takich jak eCMR, krajowy list przewozowy, kwit paletowy, protokół szkody czy WZ.

2. Zrównoważony rozwój w TSL – np. elektromobilność

Analizując trendy wpływające na obecny kształt i przyszły rozwój branży TSL, nie sposób nie pochylić się nad zmianami mającymi na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W ramach zrównoważonego rozwoju transportu i logistyki stosowanych jest wiele nowoczesnych podejść, innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii. Wśród tych, które mogą mieć największe znaczenie, są m.in.: 

Elektryfikacja flot 

 • Dotyczy zarówno pojazdów osobowych, jak też ciężarowych i dostawczych.
 • Czynnikiem napędzającym elektromobilność są m.in. unijne regulacje emisyjne dla transportu drogowego.
 • Elektryczne pojazdy to nie tylko dbałość o planetę, ale też np. oszczędności finansowe związane z ładowaniem czy utrzymaniem.

Zmniejszenie zużycia zasobów

 • Składa się na to m.in. redukcja pustych przebiegów, zużycia paliwa i emisji spalin.
 • Znaczenie ma także recykling i minimalizacja odpadów związanych z opakowaniami przewożonych ładunków.
 • Ważną rolę odgrywa też mniejsze zużycie papieru i energii na elektroniczne dokumenty transportowe np. generowane, udostępniane i przechowywane w systemie GreenTransit.

3. Bezpieczeństwo w TSL – np. telematyka i zabezpieczenia

W procesach transportowych zapewnienie bezpieczeństwa zawsze było niezwykle ważne. Jednak w dzisiejszych czasach nabiera jeszcze większego znaczenia – m.in. ze względu na rosnące wymagania klientów, dynamiczne zmiany rynkowe, konieczność optymalizowania procesów i obniżania kosztów, a także wykorzystywanie nowych technologii.

Wśród zjawisk, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę, są m.in.:

Bezpieczeństwo w aspekcie fizycznym – polegające na zabezpieczeniu się przed ryzykami takimi jak wypadki drogowe, kradzieże lub zniszczenia ładunków, a także straty innych zasobów. 

Jednym z najefektywniejszych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa ładunku i floty jest telematyka wideo, czyli połączenie nagrań z kamer samochodowych z danymi telematycznymi o pojeździe, ładunku i kierowcy. 

Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom można zabezpieczyć się przed fałszywymi roszczeniami oraz zyskać materiał dowodowy w razie udziału w postępowaniu odszkodowawczym. Można także monitorować stan pojazdów i sytuację (np. temperaturę) w ładowni, a także wspierać kierowców w unikaniu ryzykowanych zachowań takich jak rozproszenie uwagi.

Bezpieczeństwo w ujęciu cyfrowym, czyli cyberbezpieczeństwo – w kontekście ryzyk związanych z np. atakami ransomware (wymuszeniami okupów), utratą danych, niedostępnością systemów, uzyskaniem dostępu przez osoby nieuprawnione czy ujawnieniem informacji poufnych.

Chcąc zapewnić swojej firmie cyberbezpieczeństwo, należy m.in. korzystać z profesjonalnych i na bieżąco aktualizowanych systemów, stosować najnowsze programy antywirusowe, szkolić personel na temat zagrożeń, używać technologii szyfrowania danych, regularnie zmieniać hasła i wdrażać autoryzację dwuetapową, nie klikać z nieznane linki oraz regularnie tworzyć kopie zapasowe.

A czy wiesz, że…

System GreenTransit zapewnia maksymalnie wysoki poziom bezpieczeństwa, czyli:

 • Ma wbudowane rozwiązania zaczerpnięte z najlepszych systemów stosowanych m.in. w bankowości – np. serwery AWS i zaawansowane szyfrowanie. 
 • Dzięki użyciu chmury S3 serwisu AWS, gwarantuje trwałość na poziomie 99,999999999%, a dostępność jest utrzymywana na poziomie 99,99% w ciągu roku. 

4. Automatyzacja – np. AI, IoT, blockchain

Automatyzacja procesów transportowych oraz logistycznych polega na wdrażaniu systemów i narzędzi wspomagających wykonywanie zadań bez potrzeby angażowania ludzi. Jest możliwa dzięki zastosowaniu technologii takich jak:

Sztuczna inteligencja

 • Usprawnia np. procesy przewidywania zmian popytu i planowania produkcji. 
 • Umożliwia śledzenie przepływu informacji oraz towarów w łańcuchu dostaw.

Technologia blockchain 

 • Służy do przesyłania i przechowywania informacji o transakcjach cyfrowych. 
 • Zapewnia integralność i niezmienność danych, decentralizację i transparentność.

Internet rzeczy

 • Ma zastosowanie w monitoringu floty pojazdów oraz przewożonych ładunków.
 • M.in. pomaga usprawniać procesy logistyczne i wspiera zarządzanie magazynami.

5. Optymalizacja – np. drony dostawcze i transport autonomiczny

Optymalizacja transportu miała miejsce od zawsze, ale dziś wchodzi na zupełnie nowym poziom – dzięki innowacyjnym technologiom i narzędziom. Wśród najgorętszych trendów w tym obszarze warto wymienić m.in.:

Monitoring w czasie rzeczywistym

 • Może dotyczyć zarówno monitorowania pojazdów, ładunków i kierowców, jak również magazynów, przeładunków i obiegu dokumentów transportowych.
 • Umożliwia lepsze planowanie tras, minimalizację czasu przestoju, przyspieszenie załadunku i rozładunku oraz szybszą reakcję na problemy, zmiany czy awarie. 
 • Zapewnia uczestnikom procesu transportowego dokładne i aktualne informacje, co znacząco usprawnia przepływ informacji oraz komunikację.
 • Istnieje już szereg narzędzi w tym obszarze, a przykładem jest system elektronicznego obiegu eCMR i innych dokumentów przewozowych GreenTransit.

Optymalizacja ostatniej mili 

 • Z pomocą przychodzą w tym obszarze np. aplikacje mobilne, systemy zarządzania transportem i magazynami (TMS, WMS), automaty do odbioru przesyłek, sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe, technologia blockchain oraz Internet rzeczy.
 • Optymalizacja w tym zakresie wymaga jednak wprowadzenia zmian nie tylko na końcowym etapie dostawy towaru, ale też lepszego planowania popytu, produkcji i transportu, a także usprawniania procesów przewozowych, przeładunkowych i magazynowych.

Drony dostawcze

 • Umożliwiają szybką i sprawną dostawę, np. z ominięciem korków drogowych oraz na obszary trudno dostępne dla tradycyjnych pojazdów, w tym pod same drzwi odbiorcy.
 • Są nie tylko bardziej ekologiczne niż tradycyjne środki transportu, ale również bardziej ekonomiczne, ponieważ koszty operacyjne są niższe niż w wypadku samochodów dostawczych.
 • Mają ogromny potencjał, choć wciąż ich wykorzystanie wymaga rozwiązania szeregu wyzwań technicznych i prawnych, takich jak bezpieczeństwo, integracja z obecnie używanymi systemami transportowymi czy przestrzeganie przepisów o lotach bezzałogowych.

Transport autonomiczny 

 • To wciąż jeszcze wizja przyszłości, ale warto śledzić ten trend, ponieważ otwiera on zupełnie nowe możliwości przed firmami z branży TSL. 
 • Dzisiejsze systemy wspomagające jazdę mogą zmienić się tak, że powstaną w pełni autonomiczne, samodzielnie poruszające się pojazdy. 
 • Zanim jednak możliwe stanie się inteligentne przewożenie towarów autonomiczną flotą samochodów ciężarowych i dostawczych, czeka nas jeszcze sporo zmian od strony technologicznej, infrastrukturalnej i prawnej. 

Chcesz przetestować jedną z tych innowacyjnych technologii?

Chcesz sprawdzić, jak w praktyce działa eCMR i system GreenTransit?

Wejdź tutaj, załóż konto do testów i korzystaj bezpłatnie przez miesiąc!