Nowe technologie w TSL – blockchain, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy

Żyjemy w czasach, gdy technologia nieustannie i dynamicznie rozwija się. Ma to bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Nowe rozwiązania zapewniają szerokie spektrum korzyści istotnych z punktu widzenia zarówno całej branży, jak też indywidualnych firm – związanych z transparentnością, bezpieczeństwem, ekologią i automatyzacją. 

Nowe technologie pomagają utrzymać, a nawet zwiększać opłacalność usług świadczonych przez branżę TSL. Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu minimalizację kosztów prowadzi do zwiększenia jakości usług oraz konkurencyjności rynkowej. Co więcej, zmiany te mają również pozytywny wpływ na środowisko m.in. przez ograniczanie śladu węglowego. 

Nowe technologie, które zmieniają branżę TSL

Wprowadzenie nowych technologii do branży transportu, spedycji i logistyki przekształca ten sektor w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się możliwy tylko w mocno futurystycznych wizjach. Tymczasem, wraz z upływem czasu, okazuje się, że wiele innowacyjnych pomysłów ma realne szanse na realizację – i to wcale nie w tak bardzo odległej przyszłości. 

  • Od wielu lat technologia jest wykorzystywana do cyfryzacji procesów administracyjnych i księgowych. Niskim kosztem pozwala osiągnąć znaczące ograniczenie wydatków na cele administracyjne oraz zachowanie porządku w przepływie informacji wewnątrz firmy.  
  • Wiele nowych przemian odbywa się już dziś, a ich znaczenie jest ogromne. Przykładem jest cyfryzacja dokumentów transportowych dzięki zaawansowanym systemom elektronicznego obiegu dokumentacji – takim jak GreenTransit.
  • Branża TSL duży potencjał dostrzega we wdrażaniu systemów telematycznych, które nie tylko służą do optymalizacji i śledzenia tras pojazdów, ale także pozwalają obniżać koszty i usprawniać procesy.
  • Jednak część innowacji na rynkach TSL to wciąż mniej lub bardziej odległe wizje przyszłości. Za pewien czas dużą rolę na pewno odegrają rozwiązania, takie jak autonomiczne pojazdy, drony dostawcze, alternatywne źródła napędu czy bezobsługowe magazyny.
  • Duże oczekiwania można więc mieć wobec technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy Internetu rzeczy – rozwiązań, które stoją u podstaw koncepcji m.in. autonomicznych pojazdów oraz zautomatyzowanych magazynów.

Blockchain w TSL to skuteczny monitoring i bezpieczne płatności

Technologia blockchain służy do przesyłania i przechowywania informacji o transakcjach dokonywanych cyfrowo. Wśród głównych korzyści, które płyną z jej zastosowania, są integralność i niezmienność danych, a także decentralizacja i transparentność funkcjonowania. 

Ta technologia istnieje od 2008 roku, a popularność zaczęła zdobywać w branży finansowej, mając udział w tworzeniu kryptowalut. Ma jednak wiele zastosowań w innych dziedzinach, w których bezpieczeństwo i dostęp do informacji są kluczowe – również w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

W branży TSL blockchain jest pomocny np. w procesie monitorowania produktu. Ma to znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy trzeba zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa. 

Przykładem mogą być dostawy żywności, gdzie musi istnieć możliwość pełnej weryfikacji i trzeba mieć pewność, że produkty nie są szkodliwe dla zdrowia. Dzięki technologii blockchain droga, jaką przebył produkt, jest zapisana za pomocą łańcucha bloków. Umożliwia to prześledzenie wszystkich etapów życia produktu, weryfikację składników, z jakich produkt został stworzony, a także warunków, w jakich był transportowany i przechowywany. W razie wystąpienia nieprawidłowości system jest w stanie zidentyfikować produkty, które powinny zostać wycofane z obiegu. 

Drugim ważnym obszarem zastosowania technologii blockchain w branży TSL jest obsługa płatności za wykonane usługi transportowe, magazynowe, spedycyjne czy logistyczne. 

Kwestie takie jak terminowość płatności, wiarygodność kontrahentów i duża liczba pośredników transakcji sprawiają, że przepływ środków między uczestnikami łańcucha dostaw jest skomplikowany, a przedsiębiorstwa są zmuszone do dzielenia się swoją prowizją z pośrednikami. Blockchain i kryptowaluty nie tylko przyspieszają płatności, ale też obniżają koszty transferów oraz dają gwarancję anonimowości. 

Jeszcze innym obszarem wartym uwagi z perspektywy łańcucha dostaw jest użycie technologii blockchain w procesie przekazywania towarów z miejsca załadunku do przewoźnika.  

Gdy przedsiębiorstwo decyduje się powierzyć towar innej firmie, musi zadbać o bezpieczeństwo ładunku oraz możliwość śledzenia przejazdu. Ręczna weryfikacja oraz zaawizowanie kierowcy wymagają stworzenia odpowiednich procedur oraz zatrudnienia pracowników. Zaś dzięki technologii blockchain system jest w stanie sam rozpoznać i zweryfikować nadjeżdżający pojazd, a następnie ustalić, czy ma on uprawnienia do zabrania towaru. Bramy załadunkowe oraz szlabany wjazdowe mogą bez ingerencji człowieka, w sposób zautomatyzowany zrealizować proces weryfikacji i pobierania towarów.  

Sztuczna inteligencja w TSL to efektywne planowanie działań

Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence, AI) to obecnie jeden z kluczowych obszarów rozwoju technologii. AI może znacząco wesprzeć branżę TSL, choć na pewno jest to sporym wyzwaniem – m.in. ze względu na duży poziom skomplikowania i wysokie koszty tej technologii, a także wysoki poziom rozdrobnienia i zależności przedsiębiorstw uczestniczących w procesie przepływu towarów. 

Sztuczna inteligencja może usprawnić realizację procesów odnoszących się do planowania popytu, planowania produkcji oraz przepływu towarów. Umożliwia śledzenie przepływu informacji i towarów w łańcuchu dostaw, dzięki czemu może namierzyć i uwzględnić wąskie gardła. Przynosi oszczędności czasu i wzrost efektywności m.in. przez optymalne planowanie tras oraz minimalizację ryzyka błędów ludzkich. Może też pomóc branży TSL nadążać za rosnącym zapotrzebowaniem na usługi przewozowe przez użycie pojazdów autonomicznych. 

Obecnie istnieją skuteczne rozwiązania przeznaczone dla branży TSL, które wykorzystują algorytmy i chmurę obliczeniową, ale AI daje możliwość dokładniejszego przewidywania oraz ma możliwość uwzględnienia w obliczeniach potencjalnych sytuacji kryzysowych. Dodatkowo, sztuczna inteligencja jest w stanie poprawiać swoje wyniki bez ingerencji człowieka, a także poprawnie interpretować wyjątki – np. jednorazowe piki wzrostowe popytu wynikające z reklamy, a nie rzeczywistego nagłego wzrostu zainteresowania klientów.  

Sztuczna inteligencja stanowi więc rewolucję dla branży transportu, spedycji i logistyki. Jednak jej implementacja nie jest ani łatwa, ani tania. Wymaga zaangażowania znacznych zasobów finansowych i ludzkich oraz dokładnej analizy danych, które często są rozproszone i wymagają standaryzacji. Dlatego obecnie to głównie duże firmy dysponujące znacznymi budżetami i zasobami technologicznymi mogą sobie pozwolić na pełne wykorzystanie potencjału AI. Mniejsze przedsiębiorstwa mogą natomiast korzystać z gotowych rozwiązań dostępnych na rynku.

IoT w TSL to poprawa efektywności i wzrost bezpieczeństwa

Jedną z technologii, które na zawsze zmienią branżę TSL, jest również Internet rzeczy (Internet of Things, IoT). Jest to sieć urządzeń połączonych ze sobą za pomocą Internetu, które komunikują się i wymieniają dane bez udziału człowieka. Dane te są następnie przesyłane przez Internet do systemów zarządzania, gdzie są analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji.

Jednym z zastosowań IoT w branży TSL jest monitorowanie floty pojazdów. Firmy – za pomocą sensorów GPS, czujników zużycia paliwa czy kamer monitorujących – mogą śledzić lokalizację pojazdów, monitorować ich stan techniczny oraz sprawdzać efektywność przewozów. Dzięki temu mogą optymalizować trasy, minimalizować koszty oraz unikać awarii.

Systemy wykorzystujące IoT mogą także usprawniać procesy logistyczne. Integracja danych pochodzących z różnych systemów – służących do zarządzania transportami, dokumentami, magazynami czy dostawcami – prowadzi do tworzenia precyzyjnych prognoz popytu, minimalizacji czasu przestoju pojazdów oraz redukcji opóźnień w dostawach.

IoT wspiera ponadto skuteczne zarządzanie magazynami. Umieszczenie odpowiednich czujników w magazynach umożliwia monitorowanie stanu zapasów, temperatury, wilgotności oraz innych parametrów. Pozwala to na szybką reakcję w przypadku np. problemów związanych z przechowywanymi towarami czy zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

Korzyści płynące z wykorzystania IoT w branży TSL są ogromne. Przedsiębiorstwa mogą osiągnąć znaczące oszczędności finansowe, większą efektywność operacyjną oraz zwiększać bezpieczeństwo firmy, pracowników, partnerów i towarów. Mogą przy tym poprawić pozycję konkurencyjną oraz zadowolenie klientów dzięki szybszym i bardziej niezawodnym przewozom.

Technologie wykorzystujące Internet rzeczy już dziś są w zasięgu ręki nawet niewielkich firm. Przykładem niech będzie system elektronicznego obiegu eCMR i innych dokumentów przewozowych GreenTransit, który może być zintegrowany z szeregiem innych systemów, aby w jak najszerszym zakresie automatyzować, cyfryzować i usprawniać procesy transportowe.

Chcesz przetestować, jak działa eCMR i system GreenTransit?

Wejdź tutaj, załóż konto do testów i korzystaj z systemu bezpłatnie przez miesiąc!