AI w transporcie i mobilności

Korzyści związane z wdrożeniem Al opierają się głownie na redukcji negatywnego wpływu na globalną ekologię i środowisko.