Wytyczne Komisji Europejskiej dla platform eFTI

Przygotowując się do zmian, jakie mają rozpocząć się od 21 sierpnia 2024 roku, Komisja Europejska opublikowała niedawno pierwsze wytyczne dla platform eFTI, na których będzie odbywać się cyfrowy obieg informacji oraz dokumentów transportowych.

Czym jest eFTI oraz jaki wpływ będzie mieć na branżę transportu i logistyki?

Przygotowany przez Komisję Europejską akt wykonawczy odnosi się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z 15 lipca 2020 roku na temat elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – Electronic Freight Transport Information (eFTI) – który wejdzie w życie 21 sierpnia 2024 roku.

Wytyczne przygotowane przez Komisję Europejską określają zharmonizowane procedury, zasady i specyfikacje techniczne, które mają być przestrzegane przez właściwe organy krajów Unii Europejskiej w celu uzyskania dostępu do platform elektronicznych informacji o transporcie towarowym, czyli eFTI.

Samo rozporządzenie eFTI mówi o tym, że wszystkie organy kontrolujące działające na terytorium Unii Europejskiej będą musiały mieć możliwość odbierania elektronicznych informacji dotyczących transportów oraz będą miały obowiązek akceptowania cyfrowych wersji dokumentów przewozowych.

Rozporządzenie to otwiera przed branżą transportu i logistyki drzwi do cyfrowej rewolucji, co już na zawsze zmieni funkcjonowanie zarówno całego rynku, jak i poszczególnych przedsiębiorstw. To ważny krok w kierunku usprawnienia procesów, wypracowania oszczędności, poprawy płynności finansowej, a także usprawnienia komunikacji w procesach transportowych (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej: Korzyści z cyfryzacji dokumentów przewozowych takich jak eCMR).

Których transportów i towarów będą dotyczyły zmiany związane z eFTI?

Rozporządzenia eFTI wprowadza regulacje odnoszące się do kilku typów transportu:

 • drogowego, 
 • kolejowego, 
 • śródlądowego przez drogi wodne, 
 • lotniczego, 
 • łączonego (w tym morskiego). 

Dokument ten ma zastosowanie w stosunku do wielu rodzajów towarów, w tym: 

 • ładunki ogólne,
 • towary masowe,
 • małe przesyłki,
 • towary niebezpieczne,
 • przesyłki odpadów. 

Oznacza to, że rozporządzenie eFTI będzie odnosiło się również do transportów, które mogą być obsługiwane w ramach systemu GreenTransit.

Jak będzie wyglądać obieg danych i dokumentów na platformach eFTI?

Wytyczne opublikowane przez Unię Europejską określają konkretny model przepływu informacji i elektronicznych wersji dokumentów przewozowych.

W tym modelu występują trzy kluczowe grupy podmiotów biorących udział w przepływie informacji:

Zdefiniowany przez Komisję Europejską model przepływu informacji zakłada, że:

 • przedsiębiorstwo tworzy dokumentację transportową za pomocą certyfikowanego dostawcy rozwiązań eFTI, takiego jak GreenTransit
 • podczas kontroli drogowej służba kontrolująca za pomocą indywidualnego identyfikatora oraz urządzeń lub systemów do tego przeznaczonych łączy się z bramką eFTI w celu uzyskania dostępu do wystawionego wcześniej dokumentu, 
 • bramki eFTI komunikują się między sobą, dzięki czemu transport międzynarodowy jest możliwy do skontrolowania. 

Jakie kryteria będą musiały spełniać platformy eFTI?

W ramach całego przepływu informacji i cyfrowego obiegu dokumentacji transportowej bardzo ważną rolę będą odgrywali dostawcy rozwiązań eFTI, czyli na przykład GreenTransit.

Wszystkie platformy oferowane przez tych dostawców będą musiały przejść proces certyfikacji, przy czym wymagania i jednostkę certyfikującą poznamy dopiero w lipcu 2024 roku.

Aby jak najwcześniej rozpocząć przygotowania do uzyskania odpowiedniej certyfikacji, system GreenTransit już dziś posiada inny ważny dokument certyfikat zgodności ze standardami GS1 wystawiony przez organizację GS1 Polska.

Dostawcy platform eFTI będą musieli też zapewniać bezpieczne i rejestrowane połączenia z tzw. bramkami eFTI, czyli punktami dostępu dla przedsiębiorstw wykorzystujących cyfrowe dokumenty oraz dla organów kontrolujących.

Chcąc zapewnić zgodność z tymi wytycznymi, system GreenTransit już teraz wykorzystuje właściwą strukturę danych, a także zapewnia możliwość obsługi transportów i towarów wskazanych w rozporządzeniu eFTI.

Chcesz przetestować system GreenTransit już dziś, aby dobrze przygotować się do zmian prawnych i zyskać przewagę rynkową nad konkurencją?

Kliknij tutaj i zyskaj miesięczny, bezpłatny dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu GreenTransit!