eCMR – Zastosowanie wersji hybrydowej

Czy stosowanie elektronicznej dokumentacji przewozowej w procesie transportu jest zgodne z prawem?  W przepisach krajowych w Polsce zastosowanie formy dokumentowej jest dozwolone, w transporcie międzynarodowym wiele zależy od postanowień przepisów poszczególnych krajów. Z pomocą przychodzi wersja hybrydowa.  Opieramy się tutaj o pełne wykorzystanie funkcjonalności platformy GreenTransit. Całość procesu odbywa się tak samo jak w przypadku…