Najczęściej zadawane pytania

Platforma GreenTransit przeznaczona jest dla każdego podmiotu w łańcuchu dostaw. Zarówno zleceniodawca przewozu, nadawca, przewoźnik, spedytor oraz odbiorca towaru mogą mieć dostęp do dokumentacji w czasie rzeczywistym. Umożliwiamy cyfryzację nie tylko dokumentów transportowych, ale także magazynowych.

System umożliwia udostępnianie dokumentacji za pomocą linków, gdzie można dodać, podpisać oraz pobrać dokumenty występujące w danym przewozie. Dodatkowo istnieje możliwość podpisu „on screen” oraz za pomocą kodu SMS, które nie wymagają korzystania z platformy.

Obecnie w Polsce temat stosowania dokumentacji transportowej jest zawiły. Przepisy prawa polskiego oraz przyjęte stosowne akty prawne wydane przez UE pozwalają na stosowanie dokumentacji w wersji elektronicznej. Z drugiej strony wciąż nie ma procedur na poziomie instytucjonalnym umożliwiających kontrolę przez służby do tego uprawnione. W celu rozszerzenia wiedzy na ten temat zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym poniżej:

https://trans.info/pl/wdrozenie-e-cmr-czy-polski-system-prawny-jest-gotowy-174077

Do tej pory, Protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego został ratyfikowany przez 29 państw:

 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Iran
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Holandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Mołdawia
 • Oman
 • Rumunia
 • Rosja
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tadżykistan
 • Turcja
 • Ukraina
 • Uzbekistan
 • Wielka Brytania

Według art. 2 pkt. 2 protokołu uzupełniającego do konwencji CMR, elektroniczny list przewozowy jest traktowany na równi z listem przewozowym i ma taką samą wartość dowodową i skutek co standardowy list przewozowy. Umożliwia to stosowanie elektronicznej wersji międzynarodowego listu przewozowego w krajach, które go ratyfikowały.

Platforma GreenTransit umożliwia 3 sposoby podpisania dokumentu:

 • Podpis “on-screen”, na urządzeniu mobilnym kierowcy
 • Podpis za pomocą systemu GreenTransit (weryfikacja odbywa się poprzez wprowadzenie indywidualnego 4-cyfrowego kodu PIN przypisanego do danego konta i ustalonego przez użytkownika).
 • Podpis SMS-em (na podany numer telefonu wysyłany jest tymczasowy kod PIN służący do weryfikacji wiarygodności podpisu)

  Wszystkie powyższe metody podpisywania są przypisane do konkretnego dokumentu z uwzględnieniem takich danych jak czas podpisu, indywidualny numer konta użytkownika, źródło podpisu.

Każde konto jest weryfikowane. Po rejestracji do odblokowania konta, każdy użytkownik zobowiązany jest do wysłania skanu części danych z dowodu osobistego właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania firmy, przelewu zwrotnego w wysokości 1 zł z konta firmowego oraz podpisaną umowę. Po rejestracji instrukcję używania systemu otrzymają Państwo na e-maila.

W większości przypadków integracja jest możliwa. Kluczową kwestią jest udostępnienie przez dostawcę używanego przez Państwa oprogramowania kluczy API. Kwestia jest indywidualna, dlatego zapraszamy w tej sprawie do kontaktu w celu dokonania oceny możliwości podłączenia.

Na cyfryzacji dokumentacji transportowej skorzystają wszystkie podmiotu w łańcuchu dostaw, poprzez brak potrzeby przygotowania, przesyłania, obsługi oraz archiwacji papierowej wersji dokumentów. Pozwala to zaoszczędzić czas pracy pracownika, a co za tym idzie pieniądze.

Za korzystanie z systemu naliczana jest opłata 0,50 zł za każdy wgrany lub wygenerowany dokument obliczana na koniec każdego miesiąca. Rejestracja oraz korzystanie z platformy pozostają darmowe.

Opłata naliczana jest tylko za wgrany lub wygenerowany dokument i nie są naliczane ŻADNE dodatkowe opłaty.

Wystawienie faktury następuje na początku każdego miesiąca na podstawie ilości wgranych lub wygenerowanych dokumentów w ubiegłym miesiącu.

W celu korzystania z platformy wystarczy się zarejestrować na stronie www.gtonline.pl. Główne konto zakładamy na dane firmy zgodne z tymi znajdującymi się w KRS lub CEiDG. Należy pamiętać, że konto główne może być założone przez właściciela firmy lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania.

Platforma wykonana jest w technologii PWA, która zapisuje ostatnio otworzone karty umożliwiając dostęp do dokumentacji offline. Jednak w celu wykorzystania w pełni możliwości systemu potrzebny jest dostęp do Internetu.

Umowa podpisywana jest bezterminowo, bez okresu wypowiedzenia.

W celu dodania własnych wzorów zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną, abyśmy wykonali dla Państwa indywidualizację platformy GreenTransit.

Umowa jest możliwa do pobrania przy rejestracji na stronie https://www.gtonline.pl/signup, jest także wysyłana w załączniku do maila, razem z instrukcją.

W celu prezentacji systemu lub szkolenia zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub telefoniczną. Niedługo zostanie umieszczony samouczek na platformie YouTube pokazujące podstawowe funkcjonalności systemu.

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu!